TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات و نرم افزار مدیریت نت CMMS

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود چک لیست pm» ثبت شده است

برخی از برنامه های پیشگیرانه ماشین آلات و تجهیزات ، بصورت بازه های بلند مدت ماهیانه و سالیانه انجام می شوند. بدین منظور نیاز به چک لیست pm ماهیانه و سالیانه تجهیزات می باشد. در این چک لیست برنامه های پیشگیرانه بلند مدت تجهیزات لیست شده و فرد مجری مطابق با زمان بندی مشخص شده در این فرم نسبت به اجرای آن فعالیت خاص اقدام می نماید.

در ادامه یک نمونه چک لیست pm ماهیانه و سالیانه با فرمت اکسل را برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

بازرسی های منظم و دوره ای قسمت های مختلف ماشین آلات و تجهیزات، یکی از فعالیت های پیشگیرانه و برنامه ریزی شده در واحد PM می باشد. برای اجرای این فعالیت ها نیاز به چک لیست های کنترلی می باشد که بازرس بتواند تمامی موارد و فعالیت های مورد نظر واحد PM را مطابق با آن کنترل و دیتاهای برداشت شده مانند دما، فشار و ... را ثبت نماید. لذا در این مطلب، ما چک لیست بازرسی فنی تجهیزات کلیدی را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن برای ماشین آلات و تجهیزات تحت کنترل در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

بازدید های منظم و دوره ای قسمت های مختلف ماشین آلات و تجهیزات، یکی از فعالیت های پیشگیرانه و برنامه ریزی شده در واحد PM می باشد. برای اجرای این فعالیت ها نیاز به چک لیست کنترلی می باشد که بازرس بتواند تمامی موارد و فعالیت های مورد نظر واحد PM را مطابق با آن کنترل نماید. لذا در این مطلب، ما چک لیست بازدید فنی دوره ای ماشین آلات و تجهیزات را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن برای ماشین آلات و تجهیزات سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

یکی از خرابی های شایع در صنایع مختلف ، اشکالات قطعات الکترونیکی در تابلو های برق ماشین آلات و تجهیزات می باشد. عمده این مشکلات ناشی از عدم عملکرد سیستم خنک کاری تابلو های برق و افزایش دمای محیطی آنها است. برای پیش گیری از ایجاد این عیوب نیاز است تا سیستم خنک کاری تابلو های برق، بصورت منظم و دوره ای توسط افراد متخصص مورد بازدید قرار گیرد. لذا در این مطلب، ما 2 نمونه از چک لیست کنترلی سیستم خنک کاری تابلو های برق و کولرهای گازی را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن در سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei

بازدید های منظم و دوره ای قسمت های برقی و الکترونیکی ماشین آلات و تجهیزات، یکی از فعالیت های پیشگیرانه و برنامه ریزی شده در واحد PM می باشد. برای اجرای این فعالیت ها نیاز به چک لیست کنترلی می باشد که بازرس بتواند تمامی موارد و فعالیت های مورد نظر واحد PM را مطابق با آن کنترل نماید. لذا در این مطلب، ما چک لیست بازدید دوره ای قطعات الکترونیکی را با فرمت اکسل برای شما آماده نموده ایم که می توانید از آن برای ماشین آلات و تجهیزات سازمان خود استفاده نمایید.

Morteza Fadaei