TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کد گذاری تجهیزات» ثبت شده است

کدینگ تجهیزات و قطعات یدکی

در مدیریت نگهداری و تعمیرات

 

بخش چهارم

کدینگ محل استقرار تجهیزات

در مبحث کدگذاری محل یا مکان استقرار تجهیزات، دو مدل کدینگ وجود دارد که عبارتند از :

1-     مدل کدگذاری فرایندی

در این مدل، مشخص می نماییم که تجهیز مورد نظر در کدام قسمت از فرایند خطوط تولیدی و فرایندی سازمان قرار دارد. بنابر این تمامی محل های فرایندی در این مدل، کدگذاری می گردد.

2-     مدل کدگذاری فیزیکی

در این مدل مشخص می کنیم که تجهیز مورد نظر در کجای سازمان به لحاظ فیزیکی قرار دارد. بنابر این در این مدل نیاز است تا تمامی مکان های سازمان کدگذاری و آدرس دهی شود.

توجه نمایید که با کدگذاری مکان های استقرار تجهیز، می توانیم سوابق نگهداری و تعمیرات تجهیزات مناطق مختلف به لحاظ قرارگیری در یک موقعیت مکانی و یا موقعیت فرایندی خاص را مورد بررسی قرار دهیم. که می تواند در تحلیل ها و تصمیم گیری های واحد نت بسیار موثر باشد.

نکته مهمی که در مبحث کدگذاری تجهیزات و مکان اسقرار آنها وجود دارد این است که هیچگاه کد تجهیزات را با کد مکان استقرار آنها ترکیب ننمایید، چراکه در آینده باعث اختلال در تحلیل های سیستم نت خواهد شد.

رمز عبور دانلود فایل : tpmclub.ir

مطالب مرتبط :

کدینگ تجهیزات و قطعات یدکی-بخش اول

کدینگ تجهیزات و قطعات یدکی-بخش دوم

کدینگ تجهیزات و قطعات یدکی-بخش سوم

دانلود استاندارد ISO 14224-2016

دانلود استاندارد ISO 14224-2006

دانلود کتاب IPS-E-PR-308-Numbering-System

دانلود کتاب Equipment identification numbering system

Morteza Fadaei

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

بخش دوم : پیاده سازی

مدیریت تجهیزات :

مراحلی که در بحث مدیریت تجهیزات مطرح است شامل موارد زیر می باشد:

 

1-     تهیه لیست کامل از تجهیزات سازمان

بر چه اساسی یک تجهیز را تعریف و لیست کنیم ؟ توجه به این نکات برای تهیه لیست تجهیزات دارای اهمیت می باشد :

1)      آن تجهیز در یک فرایند تولیدی و یا پشتیبانی تولید قرار داشته باشد

2)      قابلیت نگهداری و تعمیرات داشته باشد

3)      قابلیت جابجایی و امکان تغییر مکان تجهیز

 

2-     اولویت بندی تجهیزات

اولویت بندی تجهیزات بر اساس معیارهای زیر قابل تفکیک و دسته بندی است و میتوان به عنوان نمونه از عبارات (A : کلیدی ، B : مهم ، C : معمولی و ...) برای اولویت بندی تجهیزات استفاده نمود.

1)      ظرفیت فرایند تولید

2)      نرخ خرابی

3)      هزینه تعمیرات

4)      کیفیت تولید محصول

5)      ایمنی کار

6)       شرایط محیط زیست

7)      ...

 

3-     تهیه درخت تجهیز

درختواره تجهیزات بر اساس استاندارد دارای سطوح مختلف زیر دسته بندی می گردد:

1)      تجهیز

2)      سیستم

3)      اجزاء قابل نگهداری و تعمیر

4)      قطعات یدکی

Morteza Fadaei