TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات

TPMClub باشگاه مهندسان نت ایران

مشاوره ، آموزش ، پیاده سازی و استقرار ، نرم افزار نگهداری و تعمیرات

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برنامه ریزی pm» ثبت شده است

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش پنجم : گردآوری داده ها

-          سطح ثبت اطلاعات در PM نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

یعنی مشخص نمایید کدام یک از فعالیت های حوزه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نیاز به ثبت سیستمی و داکیومنتی دارد. البته ناگفته نماند که چک لیست های تمامی فعالیت های مرتبط باید تهیه گردد ولی نیاز نیست سوابق اجرای تمامی موارد را در سیستم ثبت کنید. بطور مثال نیاز نیست تمامی بازدیدهای روزانه که اپراتور دستگاه مطابق چک لیست های نت انجام می دهد را در نرم افزار ثبت کرد. ولی چنانچه مغایرتی مطابق چک لیست مشاهده شود، سوابق تعمیراتی آن مغایرت را از طریق صدور فرم درخواست تعمیرات پیشگیرانه ثبت می کنیم.

یا به عنوان نمونه دیگر نیاز نیست مواردی همچون نظافت های اپراتوری ، آچارکشی و از این دست فعالیت ها را ثبت نمایید ولی در مورد فعالیت هایی همچون تعویض قطعات، بازرسی های کنترلی، پایش وضعیت ها، روانکاری، تعویض روغن و... را ثبت نمایید.

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش چهارم : برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

مبحث برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مجموعه فعالیت های نشان داده شده در شکل زیر را شامل می گردد و یک برنامه ریز نت باید تمامی این موارد را در انجام برنامه ریزی، مورد توجه قرار دهد.

مهمترین نکته کاربردی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، مهارت ها و خصلت های شخصی فرد یا افراد برنامه ریز می باشد. در واقع فرد برنامه ریز باید دارای روحیه پیگیری زیاد بوده و توانایی مدیریت کردن چندین کار را داشته باشد.

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

بخش سوم : استاندارد سازی فعالیت ها

یکی از مهم ترین مباحث در پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات، مبحث استاندارد سازی می باشد. که چرخه SDCA در این ارتباط مطرح می باشد.

استاندارد سازی در نت می تواند بر روی هر یک از سطوح تجهیزات ( تجهیز، سیستم، اجزاء قابل نگهداری و تعمیر، قطعات ) صورت گیرد. البته توجه داشته باشید که در استاندارد سازی قطعات نیاز نیست که تمامی قطعات را استاندارد نمایید، بلکه می توانید استاندارد سازی را فقط روی قطعات کلیدی و پراهمیت انجام دهید.

برای اجرای استاندارد سازی موارد زیر را بر روی تجهیزات، انجام می دهیم :

مدیریت نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

PM ( Planning Maintenance )

 

بخش اول : تعاریف پایه

 

-          دارایی Asset : دارایی های به طور کلی شامل پنج دسته می شوند که عبارتند از : دارایی های فیزیکی ، دارایی های انسانی ، دارایی های مالی ، دارایی های نامشهود ، دارایی های اطلاعاتی.

در مبحث نگهداری و تعمیرات (نت) تمرکز بر روی دارایی های فیزیکی می باشد.

-          دارایی فیزیکی Physical Asset : هرچیزی که قابل شمارش است و هویت فیزیکی دارد ( تجهیزات، تاسیسات، ابنیه و ساختمان ها، خودروها، سیستم های کامپیوتری، تجهیزات ستادی و ...) دارایی فیزیکی گفته می شود. در واقع هرآن چیزی که در واحد مالی دارای کد اموال میباشد، جزو دارایی های فیزیکی محسوب می شود.

-          تجهیز  Equipment: تجهیز به دارایی های فیزیکی گفته می شود که در فرایندهای خدماتی و تولیدی سازمان نقش دارند. ( پمپ، مخازن، پایپینگ، دستگاه های تراش، کمپرسور و ...)

-          ماشین Machine : زیر مجموعه تجهیزات بوده و دارای حرکت می باشد. در واقع دارای یک فرایندی در درون خود می باشد و تولید یک خدماتی برای سازمان می کند. ( مثل پمپ، کمپرسور ، ژنراتور و ... )